Utbildningsprogram

Moduler i Kommunikologutbildningen. Moduler i Kommunikologutbildningen.


 

Om modulerna

Utbildningsprogrammet består av moduler med varierade pedagogiska aktivitetsramar. Exempel på aktivitetsramar är; föreläsningar, demonstrationer, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion, övningar två och två eller i grupp, filmklipp, samtal, intervju och guidning.

Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarträning föregår som en kontinuerlig process.

Modul 1
Presentation av kategorierna och träning på förändringsarbete för beteendeförändring. Denna modul fungerar även som en introduktion så att studenten själv kan avgöra om den vill studera vidare eller inte.

Modul 2
Presentation av kategorierna och träning på förändringsarbete inom intentioner och i omedvetna processer.

Modul 3
Presentation av kategorierna och träning på förändringsprocesser inom värderingsområdet, förhandling, modellering och ramar.

Modul 4
Här integreras materialet från tidigare moduler flexibelt för att öka förståelsen mot en filtreringskompetens (analys) samt startar en undervisning i sorterad feedback.

Efter 4 moduler tas ett Basic certifikat.

Modul PED (Pedagogik)
Här presenteras sammanfattningen inom pedagogik, programdesign, föreläsningar mm och under veckan tränar vi på pedagogiska tillvägagångssätt i alla former inom kommunikation och förändringsarbete, inklusive feedback.

Modul Filter
Här tränas på filtrering (analys av vad saker består av och kvalitetsevaluering) som är den kärnkompetens som ska till för att kunna filtrera vilken bransch som helst utifrån materialet/kategorierna och förståelsen med ett meta perspektiv.
 
 
Efter 6 moduler tas ett intermediate certifikat

På advanced level/Meta nivå genomförs självevaluering som en kontinuerlig process. För att få ta ett Meta certifikat går studenten ytterligare 2-3 moduler (väljer fritt bland övriga) samt två moduler som heter Produktutveckling och kvaltietssäkring som tas i samarbete med Skandinaviskt Institutt for Kommunikologi.

Tack för helt fantastiska dagar under Modul I. 
Både Eva och Bea är kompetenta och engagerade, prestigelösa i rollen som kursledare, vilket är ovanligt.