Kommunikologi – läran om det som är gemensamt

Vi erbjuder utbildning i Kommunikologi på Basic och Intermediate level och från och med januari 2016 kan du gå en valfri modul på Advanced level. Vårt program är kompatibelt med Skandinavisk Institutt for Kommunikologis utbildningsprogram i material, på Basic och Intermediate level/nivå och även på modulnivå och dagnivå.

Utbildning i Kommunikologi leder fram till en Tvärdisciplinär Meta-Kompetens©. 
En kompetens i att analysera, evaluera och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete i alla branscher och på olika systemnivåer som individ, relation, grupp och organisation.
 

Om utbildningen

Utbildningen är uppbyggd i moduler. Varje modul pågår i 5 dagar. Du startar med modul 1 som även fungerar som en introduktion. Därefter går du modul 2 och 3. Modul 2 och 3 kan tas i vilken ordning som helst. Därefter går du modul 4 för att få Basic level. För att nå Intermediate level går du modul PED - Pedagogik och modul Filter och även de kan tas i vilken ordning som helst. Du plockar därmed ihop din egen utbildning i den takt du önskar.

Från 2016 kan du ta metamoduler på Advanced level hos oss på Mariatorget. För certifiering till professionstiteln Kommunikolog går du även från 2018 Produktutveckling och Kvalitetssäkring hos Skandinavisk Institutt for Kommunikologi. 

Pedagogiskt upplägg

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande och en hög kompetensnivå består programmet av varierade pedagogiska aktivitetsramar, som till exempel föreläsningar, demonstrationer, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion kring implikationer, överföring och översättning av kunskap/kompetens.

Programmet är även designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling föregår som en kontinuerlig process.

På Advanced level genomförs självevaluering som en kontinuerlig process. Det ställs höga kvalitetskrav på den som genomför den här nivån, både när det gäller praktiskt handlingsfärdighet, förståelse- och personlig integritet.

Målgrupp

Utbildningen kan tas av ”alla”, det vill säga människor med en stor varierad bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.  Du kan därmed ta den som en grundutbildning, fortbildning för den som har högskola och/eller universitetsbakgrund eller som vidareutbildning för personer med annan bakgrund.

Genomsnittlig utbildningstid är ca 1 år per level/nivå. Alla genomförda nivåer/levels dokumenteras med certifikat.
 

Tvärdisciplinär Meta Kompetens

Utbildningen ger en modern kompetens på ett tvärdisciplinärt sammanfattat material.

Utbildningen i kommunikologi ger kompetens i att:

  • Differentiera mellan olika typer av förändringsarbeten. (Beteenden, intentioner, ramar)
  • Utföra och evaluera förändringsarbete i olika sammanhang.
  • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk.
  • Utföra och bidra till professionell utveckling inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden.

Utbildningsprogram 2018

Klicka här