Organisationer och grupper

Vi skräddarsyr processer och program för organisationer och grupper. I dessa processer och program får ledningsgrupper och arbetsgrupper tillgång till ”nyckelfaktorer” som leder till:

  • Att kunna ”sätta fingret” på vad det är som fungerar och vad som kan förbättras i kommunikationen internt och externt. 
  • Möten med fokus på att prioritera och sekvensera så att det skapar nytta för gruppen. 
  • Att konflikter förebyggs och hanteras på ett professionellt sätt.
  • Ökad tydlighet och samsyn om mål som är motiverande.
  • Enklare att formulera och nå fram med viktiga budskap.

Ett individspår med coachning under vägen erbjuds i alla program och processer.
 

Individuell sortering /coaching

Varje förändring börjar med oss själva. Livet förändras hela tiden och utveckling sker på alla områden. Ibland sker dessa förändringar medvetet och ibland kommer de som en överraskning. En del kan också uppleva att allting står stilla och inte rör sig alls.

Vi har en unik kompetens i att analysera och "sätta fingret på" vad kundens utmaningar består av och vad som fungerar eller inte fungerar.
Det som fungerar tydliggörs och du får möjlighet att hitta och undersöka olika alternativ till förbättringar för det som inte fungerar.
 

Utbildning i Kommunikologi

Är ni en större grupp (minst 10 personer) som önskar utbildning i Kommunikologi med certifikat som mål skräddarsyr vi de praktiska ramarna för att kunna hålla undervisningen på plats hos er eller i extern lokal.  Allt efter det som passar bäst för gruppen.
 

För kontakt och frågor:
info@kommunikologgruppen.com