Definitioner av kommunikologi

  • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt att definieras, beskrivas och förstås som kommunikation.
  • Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
 

Direkt översatt betyder kommunikologi läran om det som är gemensamt

Läs mer på: www.kommunikologi.org