Kontaktformulär för anmälan och frågor

Ring oss

Utbildningsfrågor

Bea Ahlperby  
T: +46 (0) 70 – 255 90 10
Ewa Jonasson    
T: +46 (0) 70 – 992 79 18


Projektfrågor

Emma Perols      
T: +46 (0) 73 – 514 50 16          
Daniel Perols
T: + 46 (0) 72 - 250 70 49

Adress

KommunikologGruppen
i Skandinavien Ek.förening

c/o Ahlperby
Chaplins gränd 32
192 77 Sollentuna